EL BLOC DE COS
El valor del mirall
15/03/2018

Ja amb les obres del nou local iniciades us expliquem el valor del mirall unidireccional per a la Teràpia Familiar Sistèmica i la importància d’aconseguir-lo a través de la campanya de mecenatge #elmiralldecos.

 

Aquesta setmana iniciem les obres al que serà el nou local de Cos i esperem que abans de l’estiu ja ens hi haurem instal·lat i us hi començarem a rebre!

Al nou local volem habilitar-hi una sala  específica per atendre les necessitats de les famílies i grups amb els quals treballem. Un espai pensat per a què les persones participants a la teràpia se sentin còmodes i siguin ateses amb la màxima qualitat i professionalitat possible.

Una de les motivacions que han generat el canvi de local és, com sabeu, continuar avançant i aprofundint en el model de medicina integrativa que hem posat en pràctica. Així, per avançar, des de l’àrea de teràpia familiar sistèmica s’ha considerat que és important incorporar elements tècnics que permeten desenvolupar una teràpia de més qualitat. Es tracta del mirall unidireccional i de l’equip de videogravació.

El mirall unidireccional i la videogravació son dos instruments dels quals  pot disposar  l’activitat terapèutica sistèmica i també la formativa d’especialització en l’enfocament sistèmic. El mirall permet que, a més del terapeuta que està treballant amb la família, un altre terapeuta i un equip se situïn darrere del mirall, com a observadors. Aquest equip, pot comunicar-se amb el/la terapeuta a través d’un intèrfon per fer-li suggeriments i/o observacions sobre el desenvolupament de la sessió, la qual cosa permet una obertura del camp de visió considerable. La videogravació permet la recollida de material real i objectiu per a un posterior anàlisi: l’equip podrà revisar i avaluar el contingut de la sessió, bé sigui per a incorporar-ho a les sessions posteriors bé sigui amb finalitats d’investigació.

A més a més, la incorporació d’aquests dos elements tan importants dins de Cos ens permet l’opció d’acollir en el nostre centre professionals en procés d’especialització que podran participar del transcurs de les sessions  des de darrere del mirall. Això serà possible gràcies a convenis elaborats amb les universitats que ofereixen el Màster General Sanitari de Psicologia.

Un altre element important en la teràpia familiar sistèmica son les supervisions, és a dir, la revisió i retorn de la tasca terapèutica per part d’un altre terapeuta. Aquesta supervisió serà possible a Cos gràcies al nou mirall i es podrà fer no només a tot l’equip de terapeutes sinó també a professionals externs que necessitin supervisió directa. La supervisió directa fa referència a una sessió en la que un professional extern al cas pot intervenir en una sessió conjuntament amb el professional que porta el cas i la família atesa.

Així doncs, amb la instal·lació del mirall i del sistema de videogravació  aconseguim dotar de més profunditat i rigorositat la teràpia familiar sistèmica que us oferim i, a més a més, aconseguim tancar un cercle virtuós segons el qual posem en pràctica el tipus de teràpia que defensem a la vegada que ens dotem dels elements necessaris  per possibilitar que terapeutes que estan en el nostre mateix camí, tinguin la possibilitat de practicar-la i desenvolupar-la.

 

Col·labora amb la campanya #elmiralldecos a https://ca.goteo.org/project/el-mirall-de-cos

Coneix el nostre model de salut per a tothom