EL BLOC DE COS
Integració terapèutica en la malaltia de Hashimoto
20/03/2018

La malaltia de Hashimoto és un tipus d’hipotiroïdisme autoinmunitària que afecta la glàndula tiroide i conseqüentment a tot el nostre organisme.

Com en moltes malalties, la causa és multifactorial, entre les quals es troba la predisposició genètica, els factors endògens i l’ambient.

Perquè es manifesti una Tiroiditis de Hashimoto és necessària la suma de les tres coses, és a dir, no és suficient, exclusivament amb la genètica, ni amb els factors endògens, ni amb el desencadenant ambiental: es necessita una combinació dels tres factors perquè es desperti aquest tipus d’hipotiroïdisme.

El mecanisme pel qual es produeix consisteix en la inflamació i destrucció de la glàndula tiroide a causa del funcionament aberrant del sistema immunològic que provoca la disminució en la síntesi d’hormona tiroïdal.
La malaltia de Hashimoto no sempre es manifesta amb Hipotiroïdisme, és el que anomenem, també, un Hashimoto latent o Hipotiroïdisme subclínic, quan trobem la presència de determinats anticossos i una síntesi d’hormones tiroïdals, encara dins dels rangs de normalitat.

Dins de l’enfocament integratiu, on en ocasions és absolutament necessari medicar amb tractament hormonal per a la regulació de les xifres d’hormones tiroïdals, podem acompanyar el procés de diferents maneres, entre la quals trobem:

Dieta
Part fonamental en qualsevol malaltia i per descomptat en la malaltia de Hashimoto. És un treball centrat en la restauració de l’equilibri de la barrera intestinal mitjançant l’aplicació del protocol autoinmunològic i/o la disminució del consum d’alguns nutrients (dieta FODMAP), en el cas que hi hagi SIBO. A més ajudarem amb una neteja i potenciació de la funció hepàtica i ho complementarem amb una micronutrició que faciliti la cascada de conversions hormonals.

Medicina Tradicional Xinesa
Mitjançant l’acupuntura i la fitoteràpia xinesa es treballa sobre l’equilibri del ser a través de la punció de determinats punts i meridians pels quals es regeix aquesta medicina mil·lenària. És una eina de gran utilitat en el tractament de trastorns tiroïdals i per descomptat en la Malaltia de Hashimoto. Treballa sobre l’energia de ronyó fonamentalment, òrgan clau en la regulació de la autoinmunitat del nostre organisme, complementant el tractament amb l’estimulació energètica sobre els òrgans fetge i melsa, entre altres, segons la simptomatologia que presenta cada individu.

Osteopatia
La osteopatia té una acció mecano-neuro-vascular, és a dir que busca optimitzar les relacions mecàniques, neurològiques i vasculars dels teixits de l’organisme.
Per la seva banda, la glàndula tiroide es troba embolicada i suspesa dins d’una cadena facial denominada tendó central. Aquesta cadena s’estén des de la base del crani al centre tendinós del perineu, unint els òrgans del tòrax i de l’abdomen entre si. D’aquesta forma la glàndula tiroide comparteix una estreta relació mecànica amb la resta de les vísceres com el pericardi, el fetge o la bufeta per exemple.
Qualsevol disfunció d’un òrgan toràcic o abdominal pot generar una tensió anormal sobre el tendó central i alterar la vascularització i la tornada venosa de la tiroide. Aquesta alteració modifica els processos homeostàtics que regulen la fisiologia de la glàndula i constitueix un terreny predispositiu per a la instal·lació o persistència de la malaltia.

Teràpia Neural
La Teràpia Neural treballa directament regulant el sistema neurovegetatiu de l’organisme, i conseqüentment sobre la regulació neuroinmuneendocrina. És una teràpia integrativa que treballa mitjançant la injecció de procaïna sobre els anomenats camps interferents, la qual cosa condueix al fet que sigui un tractament molt individualitzat segons la història de vida que té cada persona. Concretament en la Malaltia de Hashimoto treballem directament sobre els ganglis limfàtics locals (plenament implicats en el procés) i sobre la càpsula que recobreix la glàndula tiroide, lloc on es troben les terminacions neurovasculars, regulant la resposta inflamatòria i endocrina del procés.

Psicoteràpia
Aquest camp de gran importància per a l’equilibri de la nostra salut també té el seu espai terapèutic en la Malaltia de Hashimoto. L’Hipotiroïdisme es manifesta clínicament com una dificultat en la gestió energètica de l’organisme i conseqüentment en una lentitud de les funcions metabòliques.
Podem traslladar aquest concepte a nivell emocional, ja que relacionem la patologia tiroïdal amb individus qui els costa gestionar l’energia del dia a dia. Persones que estan sobrecarregades de tasques i amb dificultat per a la posada de límits, delegar o demanar ajuda en les responsabilitats diàries.
Des de l’entorn relacional de la persona aquesta situació sol crear-se o néixer per algunes de les següents situacions o etapes. Una situació en què l’entorn exigeix un ritme massa elevat per a la persona. Aquesta etapa genera una acceleració constant en relació a l’entorn, en què nota que tot són frens. I finalment una frustració del voler fer i no poder per circumstàncies alienes, i l’esperança resignada que el temps resolgui aquests inconvenients.
En resum, podem parlar que en la malaltia de Hashimoto cal investigar si hi ha components emocionals vinculats amb la desadaptació de ritmes.

Conclusió
La malaltia de Hashimoto pot desencadenar un hipotiroïdisme, de vegades fent imprescindible un tractament hormonal substitutiu. En qualsevol dels casos i individualitzant cadascun d’ells (amb o sense hipotiroïdisme, amb o sense tractament hormonal), és possible acompanyar aquesta malaltia des de diferents teràpies amb l’objectiu de mantenir-ne estable l’evolució i conseqüentment la simptomatologia o el tractament farmacològic en el cas que es requereixi.
Des de l’equip terapèutic de Cos t’oferim aquesta mirada integrativa, demana una visita informativa per avaluar el teu cas!

 

Equip de Cos

Coneix el nostre model de salut per a tothom