El nostre model clínic

Proposem serveis de salut, des d’un model clínic que inclou diferents visions i disciplines, practicant d’aquesta manera una medicina cooperativa, vetllant per oferir eines per a una autogestió de la salut. L’objectiu és individualitzar al màxim el procés terapèutic i seguiment de cadascun dels usuaris i usuàries, on la persona és plenament activa, amb un tracte digne i una relació cordial que porta a l’eficàcia i canvis favorables en el seu estat de salut.

La medicina cooperativa es basa en la suma de les experteses de tots i totes les terapeutes de COS, que ens reunim setmanalment per compartir el seguiment i evolució clínica dels usuaris i usuàries. D’aquesta manera aconseguim acompanyar el procés terapèutic de l’usuari o usuària a mitjançant diferents disciplines.

equip de COS

sumant experteses