EL BLOC DE COS
Drenatge limfàtic manual
28/11/2016

Què és el drenatge limfàtic?

El drenatge limfàtic consisteix en una serie de manipulacions, molt suaus i indolores que ajuden a mobilitzar i a recollir la limba estancada del cos per tal de facilitar-ne l’eliminació, a les fosses claviculars.

El drenatge limfàtic afavoreix la neteja i desintoxicació dels teixits i dels músculs i per tant, augmenta la velocitat del metabolisme, la qual cosa permet una major i millor nutrició de les cèl·lules i per tant, fa més efectiva la resposta immunitària. Accelera la restauració de fibres (luxacions esquinços, etc.) redueix les inflamacions, els edemes, l’acne, la retenció de líquids, millora algunes migranyes, vigoritza la pell, activa la circulació general i restableix la mobilitat intestinal i pot ajudar en cas de cel·lulitis.

És ideal com a relaxant físic i emocional, per deixar-se anar i gaudir d’una neteja extra i depurar allà on el sabó no arriba.

Durada i freqüència d’un tractament

Una sessió de drenatge limfàtic pot tenir una durada aproximada d’una hora. Podem dedicar-nos a una part del cos exclusivament, però tot i així la intervenció mourà la limfa de tot el cos.

No hi ha un límit en la freqüència, i podríem realitzar-lo diverses vegades al dia, si hi hagués una necessitat aguda.

Tot i així, en processos de depuració natural (primavera, tardor, dietes específiques, dejú o exercici físic intens), podem intervenir de manera setmanal o quinzenal.

En quins casos pot no estar indicat?

El drenatge limfàtic està indicat per tractar edemes circulatòries, però no edemes produïts per insuficiència cardíaca o orgànica. Convé tenir precaució amb els càncers no tractats. No l’indiquem en casos de varius importants, sobretot en persones molt sedentàries o durant el postoperatori, quan hi ha ferides recents o s’han rebut cops.

Què és la limfa?

La limfa és de composició similar al plasma sanguini; és un líquid fisiològic blanquinós i de consistència espessa, de gust salat, i que conté aigua, sals greixos, albúmina, enzims, colesterol, limfòcits, etc. i rebuig cel·lular.

La limfa envolta les cèl·lules, banya i nodreix els òrgans i teixits i descongestiona, netejant l’entorn i evacuant el rebuig del metabolisme cel·lular, optimitzant la regeneració i donant vigor als òrgans i a la pell.

Com la sang, corre pels conductes específics però no funciona amb bomba (cor) sinó per pressió: quan s’acumula líquid a l’entorn cel·lular es genera pressió en el capil·lar limfàtic, que el recull i el va portant a terme. Si l’aportació arterial i la recollida venosa i limfàtica no està compensada s’acumulen proteïnes als teixits que atrauen l’aigua i la retenen. L’exercici, la dieta equilibrada i el drenatge manual milloren i poden prevenir les complicacions de retenció. A mes a més afavoreixen la correcta hemostasi (equilibri dels líquids dins dels teixits) i per tant la funció immunitària.

Coneix el nostre model de salut per a tothom