EL BLOC DE COS
Vacunació. Tenim suficients garanties?
08/07/2015

Fa uns dies un grup de mares i pares ens vam reunir per reflexionar entorn les informacions i situació després del fatídic cas de contagi per Diftèria.

La intenció d’aquesta cita era, per una banda, obrir un espai per a l’escolta i per a compartir les inquietuds que s’han generat en el sí de moltes famílies que s’informen i actuen amb responsabilitat sobre com procedir per immunitzar els seus fills i filles. Per l’altra, afavorir la construcció d’un diàleg allunyat dels radicalismes i arguments de la por a favor o en contra de les vacunes.

Cap d’aquestes famílies ens identifiquem com a provacunes o antivacunes, entenem que son qualificatius excessivament genèrics i que polaritzen posicions entre un blanc i un negre absoluts. Per contra, ens sentim més còmodes en posicions no extremes, en un pensament que té en compte allò concret, en una posició que es sosté per diferents arguments que provenen de moltes fonts, tants de les oficials com de les més o menys crítiques.

Som famílies adultes, i amb això vull dir que els nostres arguments no s’emparen amb modes o corrents determinats per situacions concretes. No mantenim posicions immobilistes ni militants entorn la idea de com protegir els nostres fills i filles. Creiem en el nostre criteri i en el de persones que també ofereixen un diàleg constructiu, atenent les diferents i variades sensibilitats en un tema tant complex com és el de la vacunació.

La conversa que vam mantenir, doncs, va transcórrer escoltant les opinions, els dubtes, les experiències i les informacions. Però un dels aspectes més rellevants que convergia en l’ambient era la pregunta sobre el per què una família es planteja buscar i contrastar informacions al voltant de la vacunació.
La resposta que va anar apareixent era molt aclaridora: segurament moltes inquietuds sobre la vacunació desapareixerien si fos possible “vacunar amb millors garanties”.

Què fa pensar a algunes famílies que no es vacuna amb suficients garanties? Què podem demanar als diferents agents que intervenen en l’acte de la vacunació per garantir a les famílies una major seguretat a l’hora d’optar o no per la vacunació? Aquestes son les preguntes i línies de reflexió que es van obrir en el debat que vam mantenir amb el grup i que hem mantingut en el sí de Cos i que creiem que poden orientar les properes accions a emprendre.

Als professionals de la salut: els demanem informació sobre la necessitat i la seguretat de cada una de les vacunes. Necessitem ser escoltats i atesos des de les nostres inquietuds, mantenint una actitud oberta i dialogant quan posem damunt la taula el tema de la vacunació. Els demanem no negar i ser condescendents amb la informació que té una família sobre un tema concret. Per tal de poder atendre a totes aquelles famílies que decideixen vacunar fora del calendari establert, els demanem tenir la formació adequada per poder aplicar les vacunes fora del calendari de vacunació estandarditzat. Individualitzar la prescripció davant de casos de sospita de possible reacció adversa vacunal.

Als organismes de salut pública: els demanem que vetllin perquè els professionals tinguin una formació i una actitud de farmacovigilància competent. Els demanem que no neguin o que siguin més transparent a l’hora d’establir les vinculacions l’administració de la vacuna i l’efecte post vacunal, procurant un seguiment no esbiaixat per una opinió en contra o a favor de la vacunació. En tot aquest procés, seria molt favorable la creació d’un organisme competent amb garanties de vigilància i registre d’efectes adversos post vacunals, tal com ja existeix a altres països.

Als polítics: els demanem més sensibilitat per poder entendre les opcions de les famílies. Establir el debat en l’àmbit públic, un debat que abandoni els arguments de la por i que inclogui els diferents agents i posicions sobre l’opció de vacunar. Un debat que no es fonamenti sobre arguments absoluts entorn les vacunes, la seva necessitat i seguretat.

A les industries farmacèutiques: els demanem que ofereixin opcions de vacunació no condicionades per l’agrupació de diferents vacunes en una sola punxada i permetre a les persones l’opció de trobar al mercat vacunes monovalents de qualsevol malaltia a immunitzar. Continuar avançant en l’ús i la cerca de millores per substituir les substàncies nocives amb les que fabriquen les vacunes (com exemple l’alumini)

Als usuaris: els encoratgem a preguntar, a informar-se i a no tenir por de fer-ho. Hem de poder denunciar les conductes que coaccionen per forçar una decisió a favor o en contra de la vacunació. I sobretot, sobretot, respectant sempre les decisions d’altres persones amb criteris diferents.

Coneix el nostre model de salut per a tothom