EL BLOC DE COS
Espais d’autoaprenentatge en salut infantil
16/04/2024
Jose Herrero

En temps dels nostres avis no existia una assistència preventiva pediàtrica, en canvi, actualment els nostres fills i filles disposen a l’atenció primària, d’un alt nombre de visites de revisions. Aquestes visites de salut serveixen per valorar i mesurar el curs del desenvolupament de la criatura. Qualsevol qui porta als seus fills a aquestes revisions, sap que es tornen procediments rutinaris i mecànics, dirigits principalment a descartar la patologia. Podem dir que en aquest tipus de visita hi ha elements poc substancials que orientin a una promoció real de la salut, el benestar i l’autogestió. Tenim a sobre la cultura dels cribratges poblacionals, aquests són entesos per part de la població com a mesures de prevenció primària. Com a exemple veiem, que el 70% dels càncers de còlon estan vinculats directament amb factors dietètics i hàbits, per tant, la verdadera prevenció quina és? la que dipositem en els cribratges o en la cura dels hàbits?

Una pota important de la prevenció és la promoció de la salut. Un model de salut biologicista parteix d’una perspectiva basada en la malaltia, i la seva intervenció és principalment la prescripció farmacològica. Ens cal un model que es basi en la salut, i que posi el seu èmfasis a fomentar i promocionar aquesta. En el cas de les famílies amb criatures, creiem que una forma de promoció de la salut és crear espais d’autoaprenentatge. En aquests espais, les famílies interessades reben una informació d’un tema en concret, i la analitzen i la treballen de manera conjunta. La idea és que això suposi un aprenentatge significatiu i, per tant, fàcil d’aplicar i posar en pràctica, dirigit a què la persona se senti part activa del seu procés, i assumeixin major responsabilitat sobre la seva salut, i la dels seus. 

A la Cooperativa COS, més enllà d’oferir les nostres revisions a les famílies amb infants, per part de les nostres pediatres, oferim espais d’autoaprenentatge, a través dels nostres tallers de salut infantil. Què volem? Fugir del mètode, i despertar el pensament crític, on les famílies podem reflexionar i pensar què fer i amb quins recursos comptar per gestionar aquells processos i situacions habituals en la infància. Aquest mes farem el taller de primers auxilis en la infància, dirigit a veure com atendre i solucionar certes situacions d’urgències i emergències, i com fer-nos de certs recursos naturals que completaran la nostra farmaciola actual, animeu-vos!

Coneix el nostre model de salut per a tothom