Salud en las organizaciones

Salud en las organizaciones

Acompanyament per a cooperatives, empreses o col·lectius des d’un enfocament sistèmic. Aquest treball té el seu punt de partida en les persones i les relacions entre elles com a eina indispensable per garantir la bona marxa del projecte.

Enfoque sistémico en acompañamiento a organizaciones

Enfoque sistémico en acompañamiento a organizaciones

¿Cuál es el objetivo del servicio de acompañamiento para cooperativas, empresas o colectivos desde un enfoque sistémico? El punto de partida de este trabajo es el reconocimiento de la importancia de las personas y las relaciones entre sí para garantizar la buena marcha del proyecto.

Jordi Vinadé

Jordi Vinadé

Terapia sistémica, intervención sistémica en organizaciones