Tractament de la síndrome ocluso-postural

El sistema postural s’adapta a tots els canvis fets a la boca. Ja sigui per ortodòncia, empastaments, pèrdua de dents o desviació mandibular, els canvis en la forma-funció de la boca pot afectar a la resta del cos.

Integrar un tractament global, en aquest sentit, disminueix símptomes com migranyes, dolors cervicals, dorsals o lumbars, vertígens, sorolls, fatiga crònica i fins i tot la fibromiàlgia.

Curs online. Autotractament de les tensions mandibulars

Autotractament amb exercicis pràctics per la distensió de l’articulació temporo-mandibular.

Coneix el nostre model de salut per a tothom