Vacunació. Tenim suficients garanties?

Vacunació. Tenim suficients garanties?

Què fa pensar a algunes famílies que no es vacuna amb suficients garanties? Què podem demanar als diferents agents que intervenen en l’acte de la vacunació per garantir a les famílies una major seguretat a l’hora d’optar o no per la vacunació?