La sexualitat des d’un enfocament sistèmic

La sexualitat des d’un enfocament sistèmic

Explorar la nostra sexualitat és una manera de conèixer com ens relacionem amb nosaltres i com generem els vincles amb els demés. Pot ser una oportunitat per resoldre aspectes que van més enllà del sexe