Pell amb pell, espai de mares

Pell amb pell, espai de mares

Unes arriben i altres ja no venen més perquè les seves criatures ja caminen, però el Pell amb Pell és de totes les que algun dia l’han format, les que s’han mirat, comprès i fos en una.