Enfocament sistèmic en l’acompanyament a organitzacions

Enfocament sistèmic en l’acompanyament a organitzacions

Quin és l’objectiu del servei d’acompanyament per a cooperatives, empreses o col·lectius des d’un enfocament sistèmic? El punt de partida d’aquest treball és el reconeixement de la importància de les persones i les relacions entre elles per garantir la bona marxa del projecte.

Jordi Vinadé

Jordi Vinadé

Teràpia sistèmica, intervenció sistèmica a organitzacions