Pilates

Pilates

Pilates és un mètode d’entrenament holístic que es basa en sis principis: Respiració, Centre, Concentració, Control, Precisió i Fluïdesa.

Primers auxilis i saviesa remeiera

Constatem que vivim amb un excés d’intervenció i medicalització i això fa que no deixem marge i no permetem el desenvolupament dels mecanismes propis d’adaptació biològics i primera barrera immunològica dels infants.

Mocs al pit. Processos típics del fred

Mocs al pit. Processos típics del fred

Durant l’hivern les nostres criatures emmalalteixen més i, sovint, podríem actuar de manera autònoma si coneguéssim una mica més aquests processos i la manera d’acompanyar-los.

Constel·lacions familiars

Constel·lacions familiars

Les constel·lacions ens permeten veure els desordres del nostre sistema i donar lloc i reconeixement a tots els seus membres.