Pilates

Pilates

Pilates és un mètode d’entrenament holístic que es basa en sis principis: Respiració, Centre, Concentració, Control, Precisió i Fluïdesa.

Primers auxilis i saviesa remeiera

Constatem que vivim amb un excés d’intervenció i medicalització i això fa que no deixem marge i no permetem el desenvolupament dels mecanismes propis d’adaptació biològics i primera barrera immunològica dels infants.

Constel·lacions familiars

Constel·lacions familiars

Les constel·lacions ens permeten veure els desordres del nostre sistema i donar lloc i reconeixement a tots els seus membres.