Farmaciola natural d’estiu

Farmaciola natural d’estiu

Els bàsics que ha de tenir la vostra farmaciola per fer front a l’estiu i els seus processos habituals: picades, cops de calor, cremades de la pell, fongs al peu, diarrees, mareig,…