Drenatge limfàtic manual

Drenatge limfàtic manual

El drenatge limfàtic consisteix en una serie de manipulacions, molt suaus i indolores que ajuden a mobilitzar i a recollir la limfa estancada del cos per tal de facilitar-ne l’eliminació, a les fosses claviculars