Constel·lacions familiars

Constel·lacions familiars

Les constel·lacions ens permeten veure els desordres del nostre sistema i donar lloc i reconeixement a tots els seus membres.