PNI i nutrició

La Psico-Neuro-Immunologia (PNI) és la ciència que estudia el cos-ment des d’una perspectiva integral; des de la interrelació entre els sistemes immunitari, endocrí, digestiu, nerviós i les emocions. L’acompanyament des de la Psiconeuroinmunología Clínica està enfocat en una alimentació antiinflamatòria, la regulació dels bioritmes, aconseguir flexibilitat metabòlica, respectar el nostre procés evolutiu i millorar el nostre context, tenint en compte l’àmbit emocional en el procés vital de la persona i en el moment actual.

El tub digestiu està directament relacionat amb el cervell i les emocions a través del nervi vague i els metabòlits que generen les reaccions químiques dels microorganismes del nostre tub digestiu. Segons el tipus de microorganismes que predominin, les respostes que es generin en el nostre sistema immunitari podran ser pro-inflamatòries o anti-inflamatòries, tenint una repercussió directa en l’organisme i en el nostre cervell. Així, el tractament del tub digestiu és clau en l’abordatge de les patologies inflamatòries i autoimmunes.

La inflamació de baix grau sol ser la causa principal de dolors disseminats, dolors articulars, cansament i apatia com a estat “basal”.

Des de la Psiconeuroinmunología Clínica buscarem la causa del símptoma per a atendre’l, escoltar-lo i resignificar-lo, atenent a allò que vingui a dir-nos i prenent un paper actiu en els nostres processos de salut.

Pilates

Pilates és un mètode d’entrenament holístic que es basa en sis principis: Respiració, Centre, Concentració, Control, Precisió i Fluïdesa.

Ioga (Hatha Vinyasa)

El ioga és una filosofia i pràctica ancestral originària de l´Índia i una de les millors disciplines per cuidar de la nostra salut.

Menopàusiques. Parlem i destapem la menopausa

Pren-te una pausa per a la menopausa des de la mirada integradora de COS.

Constel·lacions familiars

Les constel·lacions ens permeten veure els desordres del nostre sistema i donar lloc i reconeixement a tots els seus membres.

Coneix el nostre model de salut per a tothom