Complementació esportiva

Segons el grau d’exigència que un/a mateix/a es demani, durant la pràctica esportiva l’alimentació pot no ser suficient per aportar a l’organisme tot el que li és necessari per assimilar entrenaments i rendir adequadament.

A Cos vetllarem perquè el teu rendiment sigui òptim sense que el teu organisme pateixi per sobresaturació (res de creatinina, ni batuts de proteïnes, ni anabolitzants…) tot ho fem a base de complementació natural per potenciar processos metabòlics cel·lulars i per millorar la recuperació i esmorteir l’excés de catabolisme resultant de l’exigència física.

Escola d’esquena. Introducció a la Tècnica Alexander

En aquest taller d’introducció et convido a qüestionar les teves idees sobre la postura.

Coneix el nostre model de salut per a tothom