El bloc de COS
Per sant Jordi, les nostres recomanacions!

Per sant Jordi, les nostres recomanacions!

Aquests son els llibres que les persones que treballem a Cos us recomanem. Recomanacions personals, sense cap més pretensió que la de compartir amb vosaltres les nostres petites joies.

Pell amb pell, espai de mares

Pell amb pell, espai de mares

Unes arriben i altres ja no venen més perquè les seves criatures ja caminen, però el Pell amb Pell és de totes les que algun dia l’han format, les que s’han mirat, comprès i fos en una.

El mirall i els grups

El mirall i els grups

Campanya de Goteo: El Mirall de Cos. La sala del mirall acollirà també els grups terapèutics que oferim a Cos: La Capsa i El Refugi, que no tenen cost per les persones que hi participen

Integració terapèutica en la malaltia de Hashimoto

Integració terapèutica en la malaltia de Hashimoto

La malaltia de Hashimoto pot desencadenar un hipotiroïdisme, necessitant en ocasions tractament hormonal substitutiu. És possible acompanyar-la des de diferents teràpies per mantenir estable l’evolució?

El valor del mirall

El valor del mirall

Us expliquem el valor del mirall unidireccional per a la Teràpia Familiar Sistèmica i la importància d’aconseguir-lo a través de la campanya de mecenatge #elmiralldecos

Primers auxilis i saviesa remeiera

Constatem que vivim amb un excés d’intervenció i medicalització i això fa que no deixem marge i no permetem el desenvolupament dels mecanismes propis d’adaptació biològics i primera barrera immunològica dels infants.