El bloc de COS
El mirall i els grups

El mirall i els grups

Campanya de Goteo: El Mirall de Cos. La sala del mirall acollirà també els grups terapèutics que oferim a Cos: La Capsa i El Refugi, que no tenen cost per les persones que hi participen

Integració terapèutica en la malaltia de Hashimoto

Integració terapèutica en la malaltia de Hashimoto

La malaltia de Hashimoto pot desencadenar un hipotiroïdisme, necessitant en ocasions tractament hormonal substitutiu. És possible acompanyar-la des de diferents teràpies per mantenir estable l’evolució?

El valor del mirall

El valor del mirall

Us expliquem el valor del mirall unidireccional per a la Teràpia Familiar Sistèmica i la importància d’aconseguir-lo a través de la campanya de mecenatge #elmiralldecos

Primers auxilis i saviesa remeiera

Constatem que vivim amb un excés d’intervenció i medicalització i això fa que no deixem marge i no permetem el desenvolupament dels mecanismes propis d’adaptació biològics i primera barrera immunològica dels infants.

Medicina integrativa

Entenc la Medicina integrativa com aquella que visualitza o diagnostica l’ésser humà com la suma del coneixement per parts de l’organisme, de factors ambientals, emocionals, espirituals i energètics. És aquella que, a més, utilitza totes les eines terapèutiques necessàries per retornar l’equilibri a l’organisme.

Gràcies

Gràcies

I ara que podem donar per tancat el procés per aconseguir el finançament us volem donar les gràcies.