Alexis Minnengheer
Osteòpata

Porto prop de 20 anys dedicant-me a l'osteopatia. Durant aquest temps, he treballat en diverses consultes tractant a centenars de persones, mai he deixat d'aprendre participant en cursos de formació contínua, també vaig ser professor d'osteopatia en diferents escoles; tot això animat pel desig constant d'investigar i transmetre el coneixement osteopátic. L'osteopatia és un dels pilars de la meva vida al qual he dedicat i continuo dedicant molt temps i energia. L'osteopatia em permet satisfer alhora a diversos dels meus propòsits en la vida. D'una banda,perquè la vinculo amb una important necessitat social, en poder compartir amb les persones idees i pràctiques que ens permeten aprofundir en l'autogestió de la nostra pròpia salut. D'altra banda,alimenta una forma de cura i de bondat necessària per a l'establiment de vincles socials de reciprocitat. Dit d'una altra manera, l'osteopatia és portadora de valors altament altruistes. I finalment, l'osteopatia és exigent perquè requereix un gran compromís mental, pràctic i afectiu.
Estaré encantat de poder rebre't, conèixer-te i ajudar-te a millorar la teva condició física, sempre compartint i enriquint-nos mútuament.

MÉS INFORMACIÓ

+34931650770

Especialitats